Ozonowanie zmniejsza ryzyko zachorowań Gości hotelowych, a i oni szybciej zdecydują się na pobyt w wydezynfekowanych pomieszczeniach.