Hotel lub Apartamenty otrzymają certyfikat programu do umieszczenia w pokojach oraz zestaw promocyjny w internecie oraz poza nim.